• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
  • Slide4
  • Slide5
19 Augustus 2015 - Buses Burn in George
Clickon the image to view photo

Press Statement: Office of the Executive Mayor, Issued George Municipality, 19th August 2015

George-munisipaliteit verklaar hiermee dat die George SAPD bevestig het dat die situasie gestabiliseer is. Polisiepatrollies is baie sigbaar in die gebied ontplooi en die SAPD het beamptes van naburige stasies wat opgelei is in skarebeheer as versterking in geroep. GO GEORGE het aangekondig dat die busdiens nie more, 20 Augustus 2015 operasioneel sal wees nie, maar steeds alle dienste opskort om die veiligheid van passasiers en buspersoneel te verseker tot dat die situasie volledig ontlont is. “Ons is uiters besorg oor daardie inwoners wat nie vervoer gaan hê werk en skool toe nie, maar hierdie situasie moet met groot omsigtigheid hanteer word,” het uitvoerende burgemeester van George, raadsheer Charles Standers, gesê. “Ons kan die publiek verseker dat ons op die hoogste vlak samesprekings voer oor die gebeure. Ons sal die gemeenskap deur middel van die media en sosiale media op hoogte hou en in kennis stel sodra die diens hervat word.”

George Municipality would like to advise that George SAPS has confirmed that the situation has been stabilised and there is a high visibility of police patrols in the area. SAPS have mobilised members of neighbouring stations trained in crowd control as reinforcements. GO GEORGE has announced that the bus service will not be operational tomorrow, 20 August 2015, but that all services will be suspended to ensure the safety of passengers and bus personnel until the situation has been fully defused. “We are seriously concerned about those residents who won’t have transport to work and to school tomorrow, but this situation has to be handled with great care,” said George Executive Mayor, Alderman Charles Standers. “We can assure the public that we are consulting at the highest level about the events. We’ll keep the community informed via the media and social media and will give notice immediately when service recommences.”

Photos by Johan & Jenny Rademan


© 2016 CLICKONIT PTY(LTD) ALL RIGHTS RESERVED